Besplatna dostava (Hrvatska) za narudžbe iznad 53.00 €
Tečaj: 1€ = 7,5345 Kn
Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!
Besplatna dostava (Hrvatska) za narudžbe iznad 53.00 €

Filologija

STRUČNA LITERATURA KATEGORIJA
Izbor filtera

Tehničke specifikacije
Sortiraj po:

Jezik u društvu Ranko Bugarski

Dr. Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, objavio je veliki broj radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike i sociolingvistike. U ovoj ediciji izašle su mu knjige Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu
29,99 Kn 3,98 €

Jezik i društvene klase Basil Bernstein

Basil Bernstein bio je britanski sociolog čija su djela naišla na veliki odjek u lingvistici. Najpoznatiji je po hipotezi da je jezik nižih klasa podčinjen jeziku srednje i visoke klase.
29,99 Kn 3,98 €

Lingvistički ogledi Milka Ivić

Milka Ivić bila je jugoslavenska i srpska lingvistkinja, jedna od najistaknutijih figura novosadske lingvističke škole.
29,99 Kn 3,98 €

Generativna i leksička fonologija Milan Mihaljević

Knjiga je priručnik namijenjen svima koji se žele bolje upoznati s generativnom fonologijom. U njoj su jasno iznesene postavke generativnih fonoloških teorija, problemi kojima se one bave te objašnjeni pojmovi kojima se pritom služe. Svrha je knjige
29,99 Kn 3,98 €

Jezikom o jezik: stavljanja i suprotstavljanja Mirko Peti

Tekstovi u ovoj knjizi nastali su u razdoblju od 1974. do 1990. Dio ih je objavljen u znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima, dio u tjednom tisku. Sakupljeni u knjigu tvore jedinstvenu cjelinu koja pruža uvid u suvremeno stanje hrvatskoga knj
30,14 Kn 4,00 €

Hrvatska jezična zrnca Jakov Bubalo

Knjiga je podijeljena na šest poglavlja. Čine je jezični savjeti s obiljem primjera iz jezične prakse popraćene nizom prijedloga za dvojbe u primjeni i predloženim rješenjima. Umjesto pogovora uvršten je tekst Marka Samardžije Lijepa i pravilna hrvat
37,67 Kn 5,00 €

Za i protiv Vuka Meša Selimović

Zapanjujuća je današnja aktualnost jezične ali i društvene i povijesne studije Meše Selimovića Za i protiv Vuka. Vječita polemika suprostavljenih shvaćanja o jeziku i pravopisu u prosvećenom esejističkom pristupu Meše Selimovića oslikava etički stav
40,01 Kn 5,31 €

Riznica ilirska 1835-1985 Miroslav Šicel

Godine 1835. u zagrebu je počela izlaziti "Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka", kasnije "Danica ilirska", čime je obilježen početak hrvatskog narodnog i književnog preporoda. Zastupljeni autori u ovoj zbirci: Vrhovac, Maksimilijan; Mihanov
40,01 Kn 5,31 €

Novi jezikoslovni ogledi Radoslav Katičić

Priručnik sadržava radove s područja jezikoslovlja, dragocjene svakom proučavatelju teorije standardnoga hrvatskog jezika i jezične kulture, kao i srednjoškolskim profesorima koji novim znanstvenim spoznajama unapređuju nastavu hrvatskog jezika.
45,21 Kn 6,00 €

Načini modernog pisanja David Lodge

Knjiga Načini modernog pisanja trima svojim preklopnim dijelovima izlaže mogućnosti kritičkih postupaka pri analizi dvadesetostoljetnih, prvenstveno pripovjednih djela. Suočen s problemom nedovoljnosti mimetičkog kriterija te neobične razvedenosti su
50,03 Kn 6,64 €

Na kroatističkim raskrižjima Radoslav Katičić

Knjiga Radoslava Katičića je usporedna studija o hrvatskoj kulturnoj duhovnosti. Govori o etnogenezi hrvatskog naroda, o hrvatskom jeziku, o drugim jezicima u povijesti koji su imali utjecaj na hrvatski jezik. Postanak glagoljice, povijest kulture, u
50,03 Kn 6,64 €

Lietuvių kalbos žinynas

Vodič ukratko predstavlja najvažnije predmete litavskog jezika u školi - opći pregled jezika, fonetiku, morfologiju, sintaksu, pravopis, interpunkciju, naglasak, karakteristične jezične pogreške, studije slučaja, jezični bonton.
50,03 Kn 6,64 €

Jezik Ksavera Šandora Gjalskog Ivan Sović

Malo se kojem istaknutijem hrvatskom piscu toliko prigovaralo zbog jezika koliko K. Š. Gjalskomu. I što je osobito važno, većina pokuda ili je bila odveć uopćena, impresionistička ili neargumentirana ili je polazila sa stanovišta koja se danas ne mog
50,03 Kn 6,64 €

Kulturalno pamćenje: ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke Vanda Babić

Autorica tradicionalnim filološkim metodama i instrumentima teorije kulturalnog pamćenja istražuje društvenu prošlost i književnu baštinu bokokotarske književnosti koja živi na točki dodira hrvatske i crnogorske književnosti u plodonosnom prepletu br
50,03 Kn 6,64 €

Na kroatističkim raskrižjima Radoslav Katičić

Radoslav Katičić ovom knjigom, nizom rasprava koje su povezane u suvisao niz, pokreće ključna pitanja iz hrvatske kulturne povijesti.
50,03 Kn 6,64 €

Tragom zavičaja Josip Lisac

Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora.
50,10 Kn 6,65 €

Da se ne zaboravi – riječi, pojmovi, uzrečice Melita Bego-Urban

U knjizi je obrađen vokabular novoštokavskog (ijekavskog) idioma Župe dubrovačke.
50,10 Kn 6,65 €

Pravci u lingvistici 1-2 dio Milka Ivić

Po­red devet srp­sko­hr­vat­skih iz­da­nja, Pravci u lingvistici ob­ja­vlje­ni su i u pre­vo­di­ma na en­gle­ski, ne­mač­ki i još de­se­tak je­zi­ka sve­ta. Ovo, de­ve­to iz­da­nje Pra­va­ca u lin­gvi­sti­ci sa­dr­ži, osim iz­la­ga­nja ko­je je pre­u
59,97 Kn 7,96 €

Književni jezik u teoriji i praksi Ljudevit Jonke

Drugo, prošireno izdanje
60,28 Kn 8,00 €

Rječnik splitskog govora / A dictionary of Split dialect Thomas F. Magner, Dunja Jutronić

Rječnik splitskog govora / A dictionary of Split dialect - rječnik je idioma modernog urbanog Splita, i leksika kojim se služe, ili ga prepoznaju, suvremeni Splićani. Sastoji se od uvodnoga teksta koji donosi prikaz splitskog govora i komentare o pri
75,34 Kn 10,00 €

Novi jezični putokazi : Hrvatski na raskrižjima Nives Opačić

Knjiga "Novi jezični putokazi: Hrvatski na raskrižjima" Nives Opačić sastoji se od 23 studije koje prate društvene i jezikoslovne događaje od uspostave slobodne i međunarodno priznate RH do današnjih dana. Autorica upozorava i na utjecaj javnih medij
75,34 Kn 10,00 €

Jazik horvatski Anđela Frančić

jezične rasčlambe starih hrvatskih tekstova Knjiga Jazik horvatski pomaže pri jezičnoj analizi starih hrvatskih književnih tekstova pisanima u razdoblju od 16. do početka 19. stoljeća. Tekstovi su ostvareni dvama pismima: ćirilicom i latinicom. Nj
75,34 Kn 10,00 €

Čiji je jezik? Mate Kapović

O jeziku se često raspravlja i o njemu mnogi imaju svoje mišljenje, a zbog specifičnih okolnosti u zadnjih dvadesetak godina i problemâ kao što su pitanje samostalnosti hrvatskog jezika u odnosu na srpski, razbuktavanje jezičnog čistunstva, izrazita
80,02 Kn 10,62 €

Rječnik osobnih imena Mate Šimundić

Ovaj je imenar plodom petnaestogodišnjega rada, naporna i katkada mučna, koji se u biti sastoji iz dva dijela: od prikupljanja i sređivanja podataka te tumačenja značenja osnovnih imena. Naravski, oba posla tecijahu usporedo. Podatke sam zbirao po ci
99,98 Kn 13,27 €

Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju Nikola Capar, Alojz Jembrih

zbornik radova s Okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) u Krapini 2002.-2006. Zbornik sadrži radove (referate) sudionika na spomenutim Okruglim stolovima čije su se teme kretale oko uvođenja kajkavskog jezika i kulture u škole, položa
113,02 Kn 15,00 €

Hrvatska prezimena Petar Šimunović

Podrijetlo, značenje, rasprostranjenost Po autorovim riječima ova je knjiga panoramska obrada hrvatskih prezimena. Ove glose o prezimenima već su izlazile u rubrici Korijeni u prezimenima, koju je autor vodio i pisao u suradnji s čitateljima, u mj
150,01 Kn 19,91 €

Govorite li zajednički? Ranko Bugarski

U Prologu i 5 poglavlja ove knjige Ranko Bugarski nudi odgovore na pitanja u vezi sa Deklaracijom o zajedničkom jeziku objavljenoj 30. marta 2017, kojoj je i sam dao veliki doprinos. Predmet ove knjige je aktuelna jezička situacija u novonastalim
29,99 Kn 3,98 €

Pogled u lingvistiku Dubravko Škiljan

… pisao sam ovu knjigu s namjerom da to bude lingvistički priručnik višestruke namjene. S jedne strane, trebalo bi da čitalac može steći relativno cjelovitu sliku o domeni lingvistike i o njezinim osnovnim problemima ako knjigu pročita od početka do
50,03 Kn 6,64 €

Hrvatski naš svagda(š)nji Stjepko Težak

Riječi su kao i ljudi: rađaju se, rastu, putuju, prelaze međe općina, pokrajina i država, prilagođuju se, mijenjaju narodnost i državljanstvo, razmnažaju se, stare i umiru, a – za razliku od ljudi, slično bogovima – mogu i uskrsnuti. Mrtve, pokopane
50,03 Kn 6,64 €

Grčki jezik Novoga zavjeta: početnica Nela Horak-Williams

Knjiga Nele Horak-Williams dio je preporučene literature studentima KBF-a za predmet Biblijski grčki jezik. Obrađuje elementarnu gramatiku novozavjetnog grčkog jezika.
50,03 Kn 6,64 €

HRVATSKI JEZIK Radoslav Katičić

Radoslav Katičić, klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist, jedan je od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika na području humanističkih znanosti. Iz recenzije akademika Stjepana Damjanovića: Naslovi poglavlja kazuju da je
150,01 Kn 19,91 €

Riječi - značenje, uporaba, podrijetlo Tomislav Ladan

Knjiga "Riječi" plod je cjelokupna autorova književnog, prevoditeljskog i leksikografskog rada na hrvatskom jeziku, a osobito njegovih strukovnih nastupa u televizijskim emisijama. U petnaest poglavlja ove knjige obrađeno je više tisuća raznovrsnih r
180,00 Kn 23,89 €
VSC Pro+ Internet Trgovina   Otvaranje Internet Trgovine